Dobrodošli na veb-prezentaciju firme Interkoncept.

Verujemo u stvaranje Vašeg najboljeg nastupa na tržištu!

  Naši saradnici su specijalisti u svim poslovnim oblastima koje imamo u ponudi, uključujući i fantastičnu internet podršku koje je u stanju da u svakom trenutku pomogne u rešavanju Vašeg problema.

Kontaktirajte nas

Interkoncept u brojkama

Najzastupljeniji poslovi u okviru pripadajućih poslovnih oblasti.

Marketing i razvoj brendova

Internet reklamiranje

IT usluge i oprema

Rentiranje kopir mašina

Prodaja, nabavka i distribucija

Zastupanje u prodaji
Nabavka
Distribucija

Računovodstvo i finansije

Računovodstvo za mikro i mala preduzeća

Veb i grafički dizajn

Veb dizajn
Grafički dizajn

Internet reklamiranje

  Interkoncept pomаže privrednim subjektima i organizacijama da poboljšaju svoj rаd, pre svegа kroz kreiranje kako internet tako i tradicionalnih reklamnih kampanja. Multidisciplinarni pristup omogućava da Vaše poslovanje bude unapređeno alatima i metodama koje će na najbolji način proizvesti ili pozicionirati na tržištu Vaš brend, učiniti ga uspešnijim, prepoznatljivijim, funkcionalnijim i sigurnijim.

Izrada veb-sajtova, održavanje i optimizacija

  Interkoncept karakteriše kreiranje isplativih, originalnih i prepoznatljivih proizvoda i veb-rešenja, kao i veb-razvoj za pojedince, firme, obrazovne institucije, neprofitne organizacije, javna glasila, itd. Projektovali smo i praktično primenili brojna rešenja koje uključuju sistem za upravljanje sadržajem (CMS), internet prodavnice i nestandardne internet aplikacije.

Kompletna rešenja u prodaji

  Interkoncept vrši prodaju putem interneta, terenskih prodajnih savetnika i telefonsku prodaju. Nakon dugogodišnjeg iskustva u potpunosti shvatamo koliko je u prodaji važan ljudski faktor. Klijent mora da oseti potrebu da kupi od nas. A za to je opet potreban poseban pristup. Sa našim klijentima gradimo dobar odnos i dugotrajnu vezu.

Računovodstvo i finansijsko savetovanje

  Naše računovodstvo je u skladu sa savremenim trendovima gde je prevaziđena dislociranost računovodstva od lokacije poslovanja privrednog subjekta, kupca računovodstvene usluge. Ovaj vid računovodstva maksimalno koristi moderne tehnologije, pre sveka telekomunikacije, od kojih internet konekciju kao ključni vid komunikacije izmešu računovodstvenog centra i krajnjeg korisnika.

Grafički dizajn

  Usluge grafičkog dizajna odnose se na rešenja jedinstvenog oblika u smislu vizualne komunikacije kroz korišćenje različitih vrsta tipografije, izgleda stranice i likovne umetnosti. Grafički dizajn je komunikacioni alat koji izražava i omogućava uspešniju komunikaciju sa ciljnim korisnicima. Dizajn ima moć da zadržava pažnju posmatrača. Naročito grafički dizajn.

Unapređivali smo:

 Uradite najbolje za Vaš brend!

  Izaberite po meri poslovanja paket markentiških usluga.

  Najvažnija funkcija marketinga je izgradnja brenda. Oglašavanje Vašeg poslovanja, usluga i proizvoda na izuzetno pristupačan način, uz globalno prisustvo. Klijenti Vas mogu pronaći i poslovati sa Vama na daleko jednostavniji i slobodniji način. Budite konkurentni i najvećim kompanijama. Internet reklama je odlično oruđe za razvoj brenda i povećanje kredibiliteta poslovanja.

Više o marketingu Uz svaki reklamni paket poklon